NaUKMA Research Papers. Linguistics
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2616-8502
E-ISSN: 2617-2615

Том 2 (2019)

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА. МОВОЗНАВСТВО

Зміст

Статті

Експліцитні та імпліцитні компоненти в похідних номінативних одиницях (ономасіологічний підхід) PDF
Hanna Kutsak 3-7
Аналітичні каузативи радості в польській мові PDF
Daryna Zakusylo 8-12
Безеквівалентне німецьке слово schadenfreude в англомовному медійному дискурсі в контексті парадигми World Englishes PDF (English)
Olena Moiseyenko 13-19
Організаційна структура британського парламентського дискурсу: прагмалінгвістичний аспект PDF (English)
Pavlo Zernetsky, Ganna Riabokon 20-29
Мовна природа мему PDF
Olha Kyryliuk 30-35
Засоби втілення імпліцитної інформації в новинних заголовках PDF
Mariia Chadiuk 36-43
Гіпербола як один із засобів вираження мовленнєвої неввічливості в американському вечірньому ток-шоу «Real Time with Bill Maher» PDF
Mariya Fedyna 44-50
Експлікація лексикографічної інформації в електронних словниках PDF
Irуna Oleksandruk 51-55
«Три удари в площину воріт в першому таймі»: лексика офіційного футбольного дискурсу в художніх творах Сергія Жадана PDF
Iryna Protsyk 56-64
Фразеологізми та паремії з компонентом-антицизмом у текстах в. Короткевича PDF
Serhiy Tereshchenko 65-69
Деякі аспекти мовної ситуації Чернігова (на матеріалі опитування школярів у 2018 році) PDF
Svitlana Nemyrovska 70-75
Слова автора: французьке dire та українські відповідники (на матеріалі корпусу текстів Альбера Камю у перекладі Анатоля Перепаді) PDF
Olena Diundyk 76-80

Рецензії

Лінгводидактичний аспект в укладанні словника власних назв української мови PDF
Liudmyla Pidkuimukha 81-82
Збірка досліджень і спостережень на тему «дискурс-лінгвістика та споріднені розвідки» PDF (English)
Pavlo Zernetsky, Svitlana Kuranova 83-84