Безеквівалентне німецьке слово schadenfreude в англомовному медійному дискурсі в контексті парадигми World Englishes

Автор(и)

 • Olena Moiseyenko Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2616-8502.2019.2.13-19

Ключові слова:

запозичення, медійний дискурс, варіанти англійської мови, контекст, концептуальна інтеграція

Анотація

Постановка проблеми. В умовах мультилінгвокультурної ситуації створюється певний когнітив­ний простір, у якому є неминучим когнітивний контакт різних картин світу в свідомості мульти­лінгвальних мовців. Однак поза увагою дослідників залишається проблема концептуального інтегру­вання лексичних запозичень, які є результатом контактування мов та культур, у різні варіанти анг­лійської мови, які функціонують у різноманітних культурних просторах. Англійська мова не має еквівалента до німецького слова schadenfreude, яке означає «зловтіха», оскільки у британській та
американській культурі довгий час заперечувалось існування такої емоції. Слово schadenfreude набу­ває популярності в англомовному дискурсі тільки на початку 1990-х рр. після пояснення його значення в одному з епізодів серіалу «Сімпсони».
мета статті. Метою статті є розгляд аспектів концептуального інтегрування та контекстів ви­користання слова schadenfreude у різних варіантах англійської мови.
Методи дослідження. Методи дослідження передбачають відбір та аналіз інтернет-статей з використанням слова schadenfreude в англомовних провідних медіа Великої Британії, США, Папуа Нової Гвінеї, Нової Зеландії та Кенії у період 2018–2019 рр.
Основні результати дослідження. Результати дослідження свідчать, що, попри використання schadenfreude у контекстах різних подій, у суспільствах все ще існують застороги до емоції зловтіхи як такої, що має жорстоку та примітивну сутність, суперечить культурним цінностям і може викликати сором. Природним контекстом для вживання слова schadenfreude вважається спортивна подія. У медійному дис­курсі Папуа Нової Гвінеї не засвідчено жодного використання слова schadenfreude. Медійний дискурс Кенії
є прикладом більш високого ступеня концептуальної інтеграції німецького слова schadenfreude.
Висновки і перспективи. Локальна культура впливає на процес концептуального інтегрування за­позичення в певний варіант англійської мови. Проведена розвідка відкриває перспективи подальших досліджень концептуальних взаємовідносин мов та культур.

Матеріал надійшов 13.11.2018

Біографія автора

Olena Moiseyenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови національного університету «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Balchin J. Spilled Soup, Secrets & Schadenfreude. Critic [Electronic resource] / J. Balchin. – Mode of access: https://www.critic.co.nz/features/article/5704/spilled-soup--secrets---schadenfreude. – Title from the screen.
 2. Breiter M. What is the difference between “shashlyk” and “barbecue”? / M. Breiter // Perspectives: Studies in Translatology. – 1997. – No. 5 (1). – P. 85–100. https://doi.org/10.1080/0907676x.1997.9961302
 3. Durkin Ph. Borrowed Words: A History of Loanwords in English / Ph. Durkin. – Oxford : Oxford University Press, 2014. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199574995.003.0009
 4. Grimaldi Ch. Glad I’m Not You. The morning news [Electronic resource] / Ch. Grimaldi. – Mode of access: https://themorningnews.org/article/glad-im-not-you. – Title from the screen.
 5. Truly Untranslatable German Words [Electronic resource]. – In online dictionary by Merriam-Webster. – Mode of access: https://www.merriam-webster.com/words-at-play/untranslatable-german-words/schadenfreude. – Title from the screen.
 6. Kachru Ya. Cultures, Contexts, and World Englishes / Ya. Kachru, L. E. Smith. – New York, NY : Routledge, 2008. https://doi.org/10.4324/9780203891346
 7. Kelly J. Weekly Word Watch: civility, poorface, and Schadenfreude [Electronic resource] / J. Kelly. – In online Oxford English dictionary. – Mode of access: https://blog.oxforddictionaries.com/2018/06/29/weekly-word-watch-civility-poorface-schadenfreude/. – Title from the screen.
 8. Loanword [Electronic resource]. – In online Oxford English dictio nary. – Mode of access: https://en.oxforddictionaries.com/deŻnition/loanword. – Title from the screen.
 9. Nachman S. R. Discomfiting Laughter: “Schadenfreude” among Melanesians / S. R. Nachman // Journal of Anthropological Research. – 1986. – Vol. 42, No. 1. – P. 53–67. https://doi.org/10.1086/jar.42.1.3630379
 10. Schadenfreude [Electronic resource]. – In online dictionary by Merriam-Webster. – Mode of access: https://www.merriam-webster.com/dictionary/schadenfreude. – Title from the screen.
 11. Schadenfreude [Electronic resource]. – In online Oxford English dictionary. – Mode of access: https://en.oxforddictionaries.com/definition/schadenfreude. – Title from the screen.
 12. Schadenfreude: understanding pleasure at the misfortune of others / W. W. van Dijk, J. W. Ouwerkerk (Eds.). – Cambridge : Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/cbo9781139084246.001
 13. Schultz J. Twentieth-Century Borrowings from German to English: Their Semantic Integration and Contextual Usage / J. Schultz. – Frankfurt am Main : Peter Lang publishing, 2016. https://doi.org/10.1515/east-2017-0008
 14. Sijs N. van der. Cookies, Coleslaw, and Stoops. The Influence of Dutch on the North-American Languages / N. van der Sijs. – Amsterdam : AUP, 2009. https://doi.org/10.5117/9789089641243
 15. Smith T. W. Schadenfreude: The Joy of Another’s Misfortune / T. W. Smith. – New York, NY : Little, Brown Spark, 2018.
 16. Whiting T. 7 emotions that English doesn’t have a word for [Electronic resource] / T. Whiting. – In online Oxford English dictionary. – Mode of access: https://blog.oxforddictionaries.com/2015/09/14/7-emotions-that-english-doesnt-have-a-word-for/. – Title from the screen.
 17. Wolf H.-G. World Englishes: A Cognitive Sociolinguistic Approach / H.-G. Wolf, F. Polzenhagen. – Berlin : Mouton de Gruyter, 2009. https://doi.org/10.1515/9783110199222

##submission.downloads##

Як цитувати

Moiseyenko, O. (2019). Безеквівалентне німецьке слово schadenfreude в англомовному медійному дискурсі в контексті парадигми World Englishes. Наукові записки НаУКМА. Мовознавство, 2, 13–19. https://doi.org/10.18523/2616-8502.2019.2.13-19