NaUKMA Research Papers. Linguistics
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2616-8502
E-ISSN: 2617-2615

Том 1 (2018)

Наукові записки НаУКМА. Мовознавство

Зміст

Статті

Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури PDF
Vasyl Ozhohan 3-11
Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв’язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури PDF
Anastasiia Onatii 12-17
Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв’язку в структурі простого речення PDF
Natalia Kobchenko 18-26
Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження PDF
Iryna Aribzhanova 27-34
Актуалізація семантики персональності в поезії Василя Симоненка PDF
Nataliia Yasakova 35-40
Модальна організація текстів рекламних слоганів PDF
Roman Pykaliuk 41-45
Дискурсивні особливості передмови до «Книги о священстві» Іоанна Златоуста (Львів, 1614) PDF
Julia Oleshko 46-49
Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції PDF
Olena Kadochnikova 50-57
Суспільно-політичні неологізми як віддзеркалення мовної картини воєнного протистояння PDF
Olha Kyryliuk 58-62
Репрезентація лексики економічної сфери у «Словнику української мови» в 11 томах PDF
Inna Renchka 63-68
Мовні конфлікти з перспективи лінгвоконфліктології PDF
Orysia Demska 69-74
Функції українізмів у російськомовних текстах PDF
Liudmyla Dyka 75-82
Мовна стійкість українців у першій половині ХХ століття (за матеріалами книги «Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття») PDF
Liudmyla Pidkuimukha 83-87
Метафора в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ століття PDF
Oksana Kalynovska 88-93

Рецензії

Феномен подвійного синтаксичного зв’язку крізь призму функційної граматики. Рецензія на монографію Н. Кобченко «Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови» (Київ : ВД «Освіта України», 2018. – 514 с.) PDF
Liudmyla Shytyk 94-96